4 дүгээр хороо

Налайх дүүрэг нь 1955 онд Улаанбаатар хотын уурхайчдын хороо захиргаа болон түүний дэргэд 1960 оноос эхлэн 8 дугаар хороо нэртэйгээр байгуулагдан 5 дугаар хороо нь 9 дүгээр хороо болж өөрчлөгдөн улмаар 1990 оноос 4 дүгээр хороо болж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 18 дахь удаагийн Засаг даргаар Д.Дуламсүрэн ажиллаж байна.

Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо нь дүүргийн 3,2,1 дүгээр хороотой тус тус хиллэдэг, Далайн түвшнээс 1450 метрийн өндөрт оршдог. 1088.1 га газар нутаг дэвсгэртэй. Нийт 9 хэсэгтэй гэр хороолол бүхий хороо юм.

Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо нь 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 9 хэсэгт 1768 өрхийн 6708 хүн амтай.

Хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон аж ахуй нэгжүүдийг дурьдвал Улын өмчийн цэцэрлэг -2, ахуйн үйлчилгээний төв, Шашны байгууллага -3, Цементний үйлдвэр, Төмрийн үйлдвэр, хуванцар хоолойн үйлдвэр, тоосгоны үйлдвэртэй томоохон хороо болон өргөжсөн байна.

ХОРООНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо нь дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

 1. Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулна.
 2. “Угтах Үйлчлгээ”-г тогтмолжуулна.
 3. Хур хоггүй цэвэрч хороо болно.
 4. Хүүхдэд ээлтэй хороо болно.
 5. Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулна.
 6. Сургууль завсардалтыг бууруулна.
 7. Иргэдээ дээдэлсэн хамт олон болно.
 8. Харилцааны соёлыг дээшлүүлж иргэдийн сурч, хөгжих нөхцөл боломжоор хангаж ажиллана.
 9. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломжоор хангаж ажиллана.
 10. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ.  

ХОРООНЫ СТАТИСТИК ТООН СУДАЛГАА

1

Хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ

1088.7

 

2

Хорооны нийт хүн ам

6708

 

3

Хорооны өрхийн тоо

1768

 

4

 0-18 насны хүүхэд              

2153 

 

5

18-аас дээш насны иргэн

4120

 

6

Өрх толгойлсон эцэг

21

 

7

Өрх толгойлсон эх

290

 

8

Хагас өнчин хүүхэд

123

 

9

Бүтэн өнчин хүүхэд

19

 

10

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

229

 

11

Хорооны бүтэц орон тоо /хорооны Засаг дарга, Зохион байгуулагч, Нийгмийн ажилтан, иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн, хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн/ гэх мэт

Хорооны Засаг дарга-1,

Зохион байгуулагч-1,

 Нийгмийн ажилтан-1,

Улсын бүртгэгч-1,

 Хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн-1,            

Үйлчлэгч-1           

 Манаач-3

Хэсгийн ахлагч -9

 

12

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо

 

 

 

            төрийн

 

 

 

            хувийн

 

 

13

Цэцэрлэгийн тоо

2

 

 

           төрийн

2

 

 

           хувийн

 

 

14

Өрхийн эмнэлэгийн тоо

1

 

15

Нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн тоо

27

 

16

Ус түгээх цэгийн тоо /гэр хороолол/

10

 

 


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  АЖИЛТНУУДЫН СУДАЛГАА

 

 

Овог нэр

Цахим шуудан

Албан тушаал

Холбоо барих утас

1

Даваа Дуламсүрэн

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Засаг дарга

88200655

2

Төмөртулга Зулзаяа

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зохион байгуулагч

88249465

3

Ахаагаа Ергүл

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нийгмийн ажилтан

94942124

4

Аслтай Серегбай

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Улсын бүртгэгч

80606012

5

Гансүх Болормаа

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн

89999294

6

Уквай Дамей

 

Үйлчлэгч

95527319

7

Мустафа Уатта

 

Галч

99730362

 


ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРЫН СУДАЛГАА

Овог нэр

Утас

Хариуцах хэсэг

Өрхийн тоо

Хүн амын тоо

1

Катайе Эрдэнэцэцэг

86248088

Өлгий 1-9

167

634

2

Жамбалбат Саулегүль

88191754

Туул 1-10

177

609

3

Хаби Аймангүль

99697055

Туул 11-27

172

615

4

Жанай Жарысгүл

85130703

Алтай 1-7

162

748

5

Пүрвээ Наранчимэг

99233467

Алтай 8-14

185

789

6

Дамдинсүрэн Маруся

85342844

Нисэх 1-6

228

858

7

Дашзэвэг Цолмон

99939775

Нисэх 7-23

245

842

8

Батмөнх Нарантуяа

99708147

Нисэх 11а-д Бүснуур 1-8

Их ам 1-28

283

1046

9

Отгонгэрэл Мөнхчимэг

94818000

Нисэх 24-60

200

738

 

Хаяг:

 1. РAGE хуудасны хаяг:  Налайх дүүргийн 4 дүгээр  хороо
 1. Хорооны байршил     Налайх дүүрэг 4 дүгээр  хороо Нисэхийн гудамж
 1. Хорооны утасны дугаар 70233229