ЗДТГ-н даргын тушаал

2017 оны 03 сарын 17                         А/28                     Улаанбаатар хот

 

 Албан томилолтын зардал гаргах тухай

 

 

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай (шинэчилсан найруулга) хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төсвийн тухай хуулийн (шинэчилсэн найруулга) 16 дугаар зүйл 16.5.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

  1. Засаг дарга Ч.Раднаабазар, Засаг даргын Эдийн засаг, хот байгуулалт хариуцсан орлогч Ц.Нарандалай, Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Х.Анхбаяр нарын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-24-ний өдрүүдэд Япон улсын Шизуока мужид ажиллах албан томилолттой холбогдуулан Япон улсад зорчих визний хураамж нийт 144000 (нэг зуун дөчин дөрвөн мянга) төгрөгийг Тамгын газрын төсөвт зардлаас гаргахыг нягтлан бодогч (О.Золзаяа)-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

ГҮЙЦЭТГЭГЧ                         Ж.АЛТАНГЭРЭЛ