НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ БҮРТГЭЛ

">

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

">

СПИРТИЙН ӨНДӨР БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

">

ХУДАЛДААНЫ ГАЗРЫН СТАНДАРТ

">

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛААР ШАГНАХ ЖУРАМ

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

">