Налайх дүүрэг

08 сарын 06-ны өдрийн шуурхайд өгсөн үүрэг даалгавар

2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН

ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ

ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 1:

Хариуцсан ажилдаа эзэн нь байж, тогтмол хяналт тавьж ажиллах

2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД Сургууль, цэцэрлэгийн орчны аюулгүй байдал, засварын ажлын хүрээнд:

 • Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн бүртгэлийг холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах  Хяналтын камеруудын хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 •  Тэмдэг, тэмдэглэгээ засварлах, шинэчлэх, хурд сааруулагч стандартын дагуу байршуулах.
 •  “School police” ажиллуулах бэлтгэлийг хангах.
 • Сургууль, цэцэрлэгүүдийн засварын ажлуудыг 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны дотор дуусгах.:
 • Сурагчдын автобусны аюулгүй байдалд хяналт тавих Орон нутгаас их дээд, сургуульд суралцах оюутаны хөдөлгөөн нэмэгдэхтэй холбогдуулан:

Нийгмийн дэг журмыг сахиулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх.

 • Архи, согтууруулах ундаа худалдаалдаг, үйлчилдэг газруудад хяналт тавьж ажиллах.  
 • Хичээлийн шинэ жилийн өргөтгөсөн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах
 • Нийтийн тээврийн үйл  ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж ажиллах /НХХ, БХ, ТНҮХ, ХТХ ,ЦХ/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62-р тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих,

 • Гэр хорооллын айл өрхийн амьдрах орчны судалгааг гаргаж дуусгах,
 •  Орон тооны бус ажилтнуудын судалгааг хийх, Түүхий нүүрстэй холбоотой зөрчлийг мэдээлэх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
 • Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах хууль, бодлого шийдвэрийг сурталчлахад дэмжиж ажиллах,
 • Иргэд, олон нийтэд түлшний борлуулах цэгүүдийн талаарх мэдээлэл, зөвлөмжийг хүргүүлэх.
 • Сайжруулсан шахмал түлшний түгээлт, борлуулалттай холбоотой ажлуудыг 08 дугаар сарын 15 гэхэд жигдрүүлэх.
 • Халаалтын зуух ашиглаж буй байгууллагуудыг цахилгаан, төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох, шүүлтүүр тавих, байгаль орчны үнэлгээ хийлгэх, сайжруулсан хатуу түлш хэрэглэхэд хамтарч ажиллаж, дулаанны алдагдлыг буруулах /ХТХ,ТНҮХ, МХХ нийт байгууллагууд/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 3:

Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр баригдах сургууль,  цэцэрлэгийн барилга барих худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулж ажиллах

 • Байгууллагууд хороондоо уялдаа холбоотой ажиллах
 • Дүүргээс зарлагдсан тендертэй холбоотой асуудлаар дараагийн шуурхайд мэдээлэл өгөх. Хичнээн тендер зарлагдсан, хэдэн гэрээ хийсэн, зарлагдаагүй тендер хэд байгаа

/ Хот төлөвлөлтийн хэлтэс , Боловсролын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 4:

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг салбар бүрээр нь хангаж ажиллах.

 • Авто замын засвар болон инженерийн шугам, сүлжээний засвар шинэчлэлтийн ажлыг 08 дугаар сарын 15-ны дотор дуусгаж, авто замын хөдөлгөөний зорчих хэсгийг жигдрүүлж ажиллах.
 •  Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цас мөсний халтиргаа гулгааг арилгах зориулалтын бодис, давс нөөцлөх, зам дээр бодис, давс цацдаг зориулалтын машин тоног, төхөөрөмжийн судалгааг гаргаж танилцуулах.
 • Гэр, амины орон сууцны байшингийн дулааны алдагдалыг бууруулах талаар сургалт, суртачилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах.
 • Засгийн газрын 2019 оны Төв, суурин газрын 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай” 270 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах
 • Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт зохион байгуулах /Нийт байгууллагууд, ТНҮХ, ХТХ Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 5:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа зөвшөөрөлгүй, ил задгай худалдаа үйлчилгээг цэгцлэх, түргэн үйлчилгээний цэгүүдээр худалдаалж байгаа бүтээгдэхүүнд эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, хүнсний чанарт хяналт тавьж ажиллах. /ТНҮХ, МХХ, ЦХ/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 6:

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, авто зам болон үерийн далан суваг, ус зайлуулах шугамын цэвэрлэгээ зэргийг тогтмол зохион байгуулах, цэвэрлэгээний ажилд хяналт тавьж ажиллах. /ХТХ, ТНҮХ,  Хороодын Засаг дарга нар /

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 7:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудын оролцоотой “Цэвэр хот-Хоггүй аян” арга хэмжээг 14 хоногт тутамд хуваарийн дагуу зохион байгуулж тайлан мэдээг холбогдох хугацаанд ирүүлэх  /Нийт байгууллагууд/

 

2019 оны 08 дугаар сарын 06ы өдрийн дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлтийг e-mail хаягаар 08 сарын 15-ны өдрийн дотор хүргүүлэхийг мэдэгдэж байна. 

АНХААРУУЛГА: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг товч бичих, хугацаа хоцроосон тохиолдолд биелэлт ирүүлээгүйд тооцох болно.

E-mail хаяг: odontuya@nad.ub.gov.mn 

Утас: 91989008

 

 

Хуваалцах: