Налайх дүүрэг

ТУСГААРЛАХ ХАШЛАГАНД ЦЭЦГИЙН МАНДАЛ ХИЙЛЭЭ

"Нэг хот-Нэг стандарт" аяны хүрээнд дүүргийн өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор "Налайх Тохижилт үйлчилгээ" ОНӨААТҮГ, Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба, "Нэг Налайх" төсөлтэй хамтран дүүргийн төв авто зам дагуу тусгаарлах хашлаганд цэцгийн мандал хийж байршууллаа.

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА

 

 

Хуваалцах: