Налайх дүүрэг

АНГИЛАН ЯЛГАСАН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЛХАГВА ГАРИГ БҮРТ АЧИЖ ТЭЭВЭРЛЭНЭ

Нийслэлийн Засаг даргын "Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж хэвшүүлэх тухай" 2020 оны А/1067 дугаар захирамжийн хүрээнд Налайх Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-аас 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг албан байгууллагуудын хог хаягдлыг ангилан ялгаж ачиж тээвэрлэхээр боллоо.
Иймд албан байгууллагууд хог хаягдлыг зориулалтын саванд ангилан ялгаж хаяж хэвшихийг уриалж байна.
ХОЛИВОЛ ХОГ, ЯЛГАВАЛ БАЯЛАГ.

Хуваалцах: