Налайх дүүрэг

ИРГЭДЭД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ

Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоотой хамтран иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөөг өгөх үйлчилгээг сард 2 удаа зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч хуваарийн дагуу 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 09-17 цагийн хооронд дүүргийн 1 дүгээр хорооны Иргэний танхимд байрлан үнэ төлбөргүй хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах тул иргэд та бүхнийг хүрэлцэн ирж, үйлчилгээ авахыг урьж байна.

Хуваалцах: