Налайх дүүрэг

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ 8 ДУГААР ХОРОО ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДЛАА

"Дүүрэгт шинээр зохион байгуулагдсан 8 дугаар хорооны гудамжны нэр, хаягийн дугаар олгох тухай" дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 27 дугаар тогтоол.

 

 

 

Хуваалцах: