Дүүргийн шуурхай
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

Өнөөдөр дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан боллоо. Ээлжит зөвлөлийн хурлаар 2 бол..

Дэлгэрэнгүй